ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Miray Denizcilik Liman Hizmetleri Kapsamında, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının farkında, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamaya almıştır.
Bu yaklaşım doğrultusunda;
-    Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
-    Atıkları kaynağında azaltmayı ve geri kazandırmayı,
-    Sıfır atık prensibini benimsemeyi,
-    Çevreye duyarlı ürünler satın almayı,
-    Çevre boyutları ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet etmeyi,
-    Yaşam döngüsü boyunca tüm süreçlerimizde çevresel etkilerin ve risklerin kaynağında önlenmesi,
-    Sürdürülebilirlik yaklaşımının öncelikli kılınması ve iklim krizi ile mücadele etmeyi,
-    Çalışan, tedarikçi ve müşterilerimizin çevreye duyarlılığını arttırmayı hedeflemektedir.
Çevre Yönetim Sistemini ve diğer uymakla yükümlü olduğumuz tüm sistemleri sürekli iyileştirmeyi taahüt ederiz.